תקנון שימוש ורכישה באתר וביטולי עסקה

משתמש יקר, ראשית – תודה על התעניינותך וכוונתך לרכוש באתר האינטרנט של ™Patissarit. התקנון המפורט בהמשך רלוונטי בכל פעולת רכישה באתר ™Patissarit (להלן "האתר"). חשוב לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לתנאיו, בטרם ביצוע הרכישה. ביצוע רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תקנון זה כתוב בלשון זכר לשם נוחות בלבד.

א. כללי

 1. האתר נמצא בבעלות שרית טרליוק (מס' עוסק מורשה 028026011), להלן "בעלת האתר", ומנוהל על ידה.
 2. האתר www.patissarit.co.ilמשמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים.
 3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיס האשראי לעסקה ולגבייה.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שתבצע (להלן "הלקוח") באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין בעלת האתר, לכל דבר ועניין. הלקוח מסכים ומאשר כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, והוא מוותר מראש על כל תביעה כאמור, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ™Patissarit על פי תקנון זה.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 6. לבעלת האתר זכות בלעדית למנוע מהלקוח שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 7. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית.
 8. כל המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ.

ב. רכישת מוצרים ושירותים ואספקתם

 1. האתר מאפשר ללקוח לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
 2. בעלת האתר מתחייבת לספק את השירות ו/או המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר בתאריך הסדנה שנבחר. הלקוח יקבל דואר אלקטרוני המהווה אישור לרכישת המוצר, וכל זאת בהתאם לתנאי תקנון זה.
 3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או בדואר האלקטרוני של הלקוח, תוך 48 שעות ממועד ביצוע העסקה וכן בכך שהשירות ו/או המוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך העסקה.
 4. בעלת האתר לא תהיה אחראי לאספקת השירות ו/או המוצר במקרים הבאים:

4.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.

4.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לצורך אספקת השירות ו/או המוצר.

4.3 כל סיבה שאינה בשליטת בעלת האתר.

 1. אופן הצגת השירותים ו/או המוצרים באתר ייקבע על ידי בעלת האתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצגות באתר, הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות באופן כלשהו את בעלת האתר.
 2. שובר/ים לסדנאות ו/או לקורסים יישלחו בדואר אלקטרוני, למעט אם יבחר הלקוח באיסוף עצמי של שובר מתנה.

ג. אופן הרכישה

 1. לצורך רכישה באתר יש להירשם בו ע"י מילוי פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. הזנת כל הפרטים ע"י הלקוח מהווה תנאי מוקדם לביצוע כל העסקה. לשם הבטחת ביצוע העסקה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 2. ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 3. לאחר ביצוע הזמנה, בעלת האתר תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
 4. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 5. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה לצורך אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה בעלת האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע הפעולה.
 7. שירותים ו/או מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ומסומנים כשירותים/מוצרים במבצע, יסופקו במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף, בעת הרכישה בלבד.
 8. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על לחצן "לתשלום" או "לתשלום בקופה". על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים, בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך, יתקבל דף, המציג את פרטי ההזמנה, ומספר הזמנה ייחודי אשר יהווה אסמכתא לשליחתה.

ד. ביטול עסקה

 

 1. איך ההחזר הכספי מתקבל ?

בתשלום בכרטיס אשראי – ההחזר יבוצע לכרטיס האשראי שלך. בעלת האתר תיצור איתך קשר לקבלת פרטי כרטיס האשראי.

 1. נהלי ביטול של סדנה 

תודה על ההתעניינות וכוונת ההצטרפות לאחת מהפעילויות הקולינריות שלנו. אם מסיבה כלשהי לא תוכל להגיע לפעילות יש להודיע על כך לבעלת האתר עד 5 ימי עסקים לפני מועד הפעילות

כדי להבטיח לעצמך אחת מהחלופות הבאות, לבחירתך:

 1. להחליף לפעילות אחרת (שוות ערך בהיבט המחיר), במועד  חלופי כפי שתבחר. או
 2. לבטל את עסקת הרכישה ולקבל זיכוי שווה ערך לרכישה באתר ™Patissarit בגובה סכום הרכישה ובתוקף למשך שנה. או
 3. לבטל את עסקת הרכישה ולקבל החזר כספי בזיכוי כרטיס האשראי שלך.

חשוב להבין שבמידה והודעת ביטול ההשתתפות נמסרת מהלקוח בפרק זמן קצר מ 5 ימי עסקים לפני הפעילות, לא יינתן לו החזר כלשהו (אף אחת מ 3 האפשרויות להלן) וזאת בשל ההוצאות והפעולות שבעלת האתר כבר נאלצה לבצע – בעצם שמירת המקום בסדנה, ברכישת והכנת חומרי גלם לפי מספר המשתתפים, ובעצם קיומה של הפעילות וזימון בעלי המקצוע הנדרשים בהתאם למספר מינימום המשתתפים לקיומה.

בעלת האתר רשאית לבטל  פעילות, בין השאר, במקרים הבאים: מיעוט נרשמים לסדנה או רישום לקוח לסדנה שכבר  מלאה. במקרה כזה בעלת האתר מתחייבת להודיע לכך עד 48 שעות לפני מועד הפעילות ולאפשר לכך לבחור מבין 3 החלופות (1 – 3) שפורטו קודם לכן.

 

ה. אחריות

 1. בעלת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא)" שייגרם ללקוח האתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכדומה.
 2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 3. הלקוח פוטר את בעלת האתר מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 4. בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד.'
 5. בעלת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.

 

ו. החוק החל

על ההתקשרות בין הלקוח לבין בעלת האתר במסגרת האתר ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

 

ז. אבטחה ופרטיות

 1. בעלת האתר נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. בעלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא עפ"י חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ולשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' .

 

ח. זכויות יוצרים

 1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או הסמנים המסחריים ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינה בבעלות מלאה ובלעדית של בעלת האתר, או של צד שלישי אשר קיבל ממנה רישיון שימוש כדין.
 2. בעלת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. השמות: ™Patissarit, "טעמים שמרגשים אותך", ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של בעלת האתר והתמונות בו הם בבעלות מלאה ובלעדית של בעלת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 4. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוחות ולא לשימוש מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית השירותים ו/או המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל, אלא אם ניתן אישור רשמי לכך מראש ובכתב מבעלת האתר.

 

ט. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר לשירותים/מוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות באחת מהדרכים הבאות:

 • מייל: sarit@patissarit.com
 • באתר: "צור קשר" ב www.patissarit.co.il
 • בטלפון: 054-7680505

ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים: ™Patissarit, רחוב חנקין 72, רעננה, מיקוד: 43465